سنگ تزئینی چیست

سنگ تزئینی چیست

سنگ به مواد جامدی از پوسته زمین اظاره دارد که از چندین کانی شکل گرفته و با همدیگر ترکیب شده و تشکیل شده اند. سنگ تزئینی همان سنگ ساختمانی ه شاید اولین تداعی در ذهن بشر امروزی مفهوم سنگ می‌باشد را باید دوباره دید و شناخت که در دوران معاصر وارد چالشها و دگرگونی هایی شده است.

باید به پاسخ‌ها رسید که چرا تغیرات توسط صنعتگران و معماران پیشرو مورد تحقیق وارزیابی قرار گرفته است که چگونه توانسته اند همراه با آن به تولید محصولات و اجراهای شگرف پرداخته و مدهایی را در هنر صنعت سنگ جهان ایجاد نمایند.

ارسال نظر
جستجو
دسته بندی اخبار و مقالات
مقالات مرتبط
خبرنامه